විශේෂාංග නිෂ්පාදන

නව පැමිණීම්

අපගේ නවතම ව්‍යාපෘති

අපි කවුද

Hebei Liston Lifting Rigging Manufacturing Co., LTD යනු විශාල නවීන ව්‍යවසායයකි.එය එසවුම් යන්ත්‍රෝපකරණ සඳහා විවිධ ආධාරක උපකරණ පර්යේෂණ, සංවර්ධනය, නිෂ්පාදනය, විකුණුම් සහ සේවා සඳහා කැප කරයි.

සමාගම ප්‍රධාන වශයෙන් නිෂ්පාදනය කරන්නේ: webbin sling, hydraulic jack, chain block, lever hoist, electric hoist, pallet truck, mini crane, mini crane,moving skates, chain rigging and supporting products යනාදිය.වාර්ෂික නිමැවුම ඒකක 200,000 කට වඩා වැඩි වී ඇත.

  • about us
  • about us
  • about us