වසන්ත සමතුලිතකය

  • Spring Balancer 15-22kg 50-60kgs Hanging Tool Spring Balancer Use In Industry

    Spring Balancer 15-22kg 50-60kgs Hanging Tool Spring Balancer කර්මාන්තයේ භාවිතය

    Spring Balancer යනු යන්ත්‍ර සහ උපකරණ අත්හිටුවීමේ උපකරණයකි.ටේපර්ඩ් ඩ්‍රම් නිසා කේබලය පිටතට ඇදුනද හෝ නැවත ලබා ගත්තද ආතතිය ස්ථායීව පවතී.එබැවින් වසන්ත සමතුලිතකයන්ට අත්හිටවූ මෙවලම් කුහරයේ තබාගෙන මෙවලම් නම්‍යශීලී ස්ථානගත කිරීම සඳහා ක්‍රියා කළ හැකිය.කම්කරුවන්ට අඩු තෙහෙට්ටුවක් සමඟ සුවපහසු මෙහෙයුම් භුක්ති විඳිය හැකිය.