අත් පැලට් ට්‍රක්

  • pallet truck pallet jack high quality for transport goods

    ප්‍රවාහන භාණ්ඩ සඳහා පැලට් ට්‍රක් පැලට් ජැක් උසස් තත්ත්වයේ

    කුඩා ප්‍රමාණයේ හයිඩ්‍රොලික් උපාංගය, මිට, ගෑරුප්පු සහ රෝද සමඟ ඒකාබද්ධ වන අත් පැලට් ජැක්. මිනිස් බලයෙන් යාන්ත්‍රික උපකරණ ගෙනයාම සඳහා භාවිතා කරයි, අධි බර ආරක්ෂාව සැපයීම සඳහා අභ්‍යන්තර සහන කපාටය, අධික බර භාවිතය වළක්වා ගැනීම, නඩත්තු වියදම් අඩු කිරීම.එය ලොජිස්ටික්ස්, ගබඩාව, කර්මාන්තශාලා, රෝහල්, පාසල්, සාප්පු සංකීර්ණ, ගුවන් තොටුපල, ක්‍රීඩා ස්ථාන, දුම්රිය ස්ථාන ගුවන් තොටුපල සහ යනාදී වශයෙන් බහුලව භාවිතා වේ.