පුලි බ්ලොක්

  • Heavy Duty Double Sheave Snatch Swivel Wire Rope Pulley block

    Heavy Duty Double Sheave Snatch Swivel Wire Rope Pulley block

    පුලි යනු පහසු සහ සරල ව්‍යුහයක් වන වැදගත් එසවුම් මෙවලමකි.නිෂ්පාදනයේ ආකෘතිය 0.3 සිට 320T දක්වා වන අතර එය පරිශීලකයාගේ අවශ්යතාවය අනුව වේ.
    පුලි බ්ලොක් ගබඩා වාහන නිෂ්පාදනය, වාත්තු යන්ත්‍රෝපකරණ, ප්‍රවාහන උපකරණ සහ යනාදිය එසවීම, යාන්ත්‍රික නිෂ්පාදන සඳහා ආධාර කිරීම සඳහා බහුලව භාවිතා වේ.
    එසවුම් පුලි යනු සරල ව්‍යුහයක් සහිත වැදගත් එසවුම් මෙවලමක් වන අතර පහසුවෙන් භාවිතා කරන්න.එය ස්පන්දනය, වානේ කඹ සහ ඉහළ බර භාණ්ඩවල දිශාව වෙනස් කළ හැකිය, විශේෂයෙන් සුළං ආවරණ, කුඹ සහ අනෙකුත් එසවුම් යන්ත්‍ර සමඟ ඒකාබද්ධ කරන ලද ස්පන්දන මාලාව.එය ඉදිකිරීම් වලදී ස්ථාපනය කිරීමේදී බහුලව භාවිතා වේ.0.03-200T සිට එහි සම්මතය සහ රෝද දහය නොඉක්මවිය යුතුය.අපගේ එසවුම් මෙවලම් අතර කොකු, දම්වැල් මුදු, එසවුම් වළල්ල, භාර දීමේ කදම්භ ඇතුළත් වේ.ඔබගේ අවශ්‍යතාවය අනුව ඔබට එය තෝරා ගත හැක.